ഒടുവിൽ ഞാനും

പകലൊഴിയുന്നു കണ്ണിൽ
രാവ് ചേക്കേറുന്നു കൂട്ടിൽ
ഇരുട്ടിൽ ആളൊഴിഞ്ഞൊരു
ചാര് കസേര !!HotelHariharAyurvedaHeritageGallaryMonsoon-at-Harivihar

ഭയം

യക്ഷികഥയിലെ ഓർമ്മകൾ
കിതപ്പ് കൂട്ടുന്നു വീടെത്തുവാൻ
മുറി കൈ നീളുന്നു പിന്നിൽ !!

അവസാന ചിന്ത

എന്നെ മറന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ
കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ പോയി നിന്റെ മുഖം നോക്കണം
മായാത്ത ഓർമ്മകളുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ
നിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വാതിൽ ചാരി
ഇരുട്ടിൽ കണ്ണ് തുറന്ന് മനസാക്ഷിയോട്
ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കണം. നിനക്ക് കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു വരുന്നുവെങ്കിൽ
ആദരാജ്ഞലികൾ ചൊല്ലി വരും കാലത്തെ വരവേല്ക്ക്കുക..

ഞാനറിയാതെ

ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ
ഈ മഴ മേഘങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ്
കണ്ണിനീർത്തൂവി യാത്ര പോകുന്നത്?